Atbalsts mazajām lauku saimniecībām uzņēmējdarbības uzsākšanai
Ievietojis Farming.lv (2015-08-06)
sūtīt drukāt
Sākot ar 2015.gada 3.septembri sāksies projektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai". Pieteikšanās norisināsies līdz 2015.gada 5.oktobrim. Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, kā arī palielināt ražošanas produktivitāti un efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai var būt eksistējoša mazā lauku saimniecība, t.i. saimnieciskās darbības veicējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu. Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika posmam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi". Jāņem vērā arī nosacījumi, ka, lai saņemtu atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru, iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (ja tā nav iegūta, tad tas jāizdara darījumdarbības plāna īstenošanas laikā) un citi nosacījumi. Par tiem plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi".
Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apkšapasākuma kārtā ir EUR 20 851 400. Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.
Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir EUR 15 000 , kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, gala maksājums - 20 procentu apmērā.
Plašāku informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000.

Avots: Lauku atbalsta dienests

Pielikumi:
Iesaki citiem:
 
Komentēt:
* Iespēja pievienot komentārus pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem
Citas ziņas
-
Par mums | Lapas karte | Atsauksmes | Aptaujas
© 2014 Farming.lv, all rights reserved.